top of page

אירוע ההתרמה השנתי של עמותת נגישות ישראל

חודש דצמבר הוא חודש בסימן זכויות אנשים עם מוגבלות, אחד מאירועי השיא של החודש הוא אירוע ההתרמה השנתי של עמותת נגישות ישראל. העמותה הוקמה ב- 1999 במטרה לחולל שינוי במצב הנגישות ומאז חוללה מהפכה בתחום ופועלת במרץ לקידום הנגישות בארץ ובעולם. אירוע ההתרמה הראשון שלנו ללא יקיריתנו, תמר לובלסקי ז"ל, מייסדת החברה, שעבדה בעמותה, עם העמותה ואף קיבלה אות הוקרה מהעמותה על עשייתה בתחום הנגישות. אנחנו גאים להמשיך לשתף פעולה ולקחת חלק במסע המדהים של עמותת נגישות ישראל, המאפשר לכולנו להשתלב באופן שוויוני, מכובד ועצמאות מרבית.
Comentários


bottom of page