top of page

שאלות נפוצות

הנגשה היא נושא שעלול להעלות שאלות רבות, על מנת שתדעו מהם צרכי ההנגשה שלהם ומה השירות המתאים עבורכם, התאמנו מספר שאלות בסיסיות.

 • איך ניתן לקבל אישור מורשה נגישות לצורך בניין מגורים חדש?
  מורשה הנגישות הוא/היא חלק אינטגרלי מתכנון וביצוע פרויקטי מגורים. המורשה עובד/ת בצמידות לאדריכלים, ומאשר/ת כי תכניותיהם תואמות את הדרישה בחוק. לאחר שווידא/ה כי התכניות תואמות את הדרישה בתקנות יוציא/תוציא חוות דעת, אותה יש לצרף לבקשה להיתר הבניה. במהלך הביצוע יגיע/תגיע מורשה הנגישות לשטח לפיקוח עליון, לוודא כי הפרויקט מיושם בהתאם לתכניות אשר אושרו על ידו/ה, ויכתוב/תכתוב חוות דעתו/ה אותה יצרף/תצרף לבקשות לטופס 4. לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר עם משרדינו
 • כיצד ניתן לקבל חוות דעת מורשה נגישות לצורך רישוי עסק?
  תהליך קבלת רישוי עסק בבית עסק קיים וחדש מורכב משלושה שלבי עבודה: - השלב הראשון בבית עסק קיים הוא ביצוע סקר נגישות מתו"ס ושירות במקום באמצעות אפליקציית A-CHECK. בעוד השלב הראשון בבית עסק חדש הינו קבלת תכניות אדריכליות ובדיקתן על ידי מורשה הנגישות. - השלב השני בבית עסק קיים הוא עריכת הסקר, עיבודו, הוספת המלצות לביצוע, אומדן עלויות ושליחתו ללקוח. בעוד השלב השני בבית עסק חדש הוא כתיבת המלצות לתיקוני נגישות בתכניות האדריכליות - אם ישנם - ו/או חוות דעת חיובית לצורך קבלת היתר בנייה לבית העסק. - השלב השלישי בבית עסק קיים הוא ביצוע המלצות הסקר בשטח - מתו"ס ושירות - בדיקתן על ידי מורשה הנגישות ובמידה ונמצא עומד בתקנות הנגישות, יקבל העסק חוות דעת חיובית ממורשה הנגישות לצורך חידוש רישיון העסק. השלב השלישי בבית עסק חדש הוא בדיקה בשטח של המלצות לביצוע, פיקוח עליון, ובמידה ונמצא עומד בתקנות הנגישות, יקבל עסק חוות דעת חיובית לטופס 4, לצורך קבלת רישיון עסק.
 • האם אתם בעלי ניסיון בהנגשת פרויקטים מסחריים?
  תחום התמחותנו העיקרי הינו הנגשה של מבני ציבור ומסחר חדשים מורכבים: הנגשנו מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים\דיור מוגן, בתי ספר, אצטדיונים, קניונים, רבי מגורים קומפלקסים, מבני עירייה ומדינה, וכן בנייני משרדים והייטק.
 • האם כל אחד יכול לערוך סקר באמצעות A-CHECK?
  רכישת חבילת השימוש באפליקציית A-CHECK כוללת הדרכה על האפליקציה, לרבות מידע מקצועי. כמו כן, באפליקציה קיים פירוט מדויק של שאלות הבדיקה ותקנות הנגישות, בממשק פשוט ונוח לתפעול. מומלץ כי מורשה נגישות מוסמך ומנוסה ילווה את ביצוע הסקרים ברמה המקצועית. בנוסף, ניתן לשכור את שירותיו של סוקר מוסמך מטעמנו שיגיע ויבחן את הנכס באמצעות האפליקציה.
 • איך אוכל לקבל אישור נגישות לעסק?
  על מנת לקבל אישור נגישות לרישיון עסק, על בעל העסק לקבל הנחיות מדויקות מהרשות המקומית מהו המסלול הנדרש על פי גודל העסק ופריט הרישוי של העסק. קיימים שלושה מסלולים אפשריים: 1.מסלול תצהיר עצמי: במסגרתו בעל העסק בודק באופן עצמאי את הנגישות בעסק ומצהיר בפני עורך דין שנערכו הבדיקה וההתאמות הנדרשות. 2:מורשה נגישות השירות עורך בדיקה של נגישות השירות ומתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) בהתאם לפערים מנחה את בעל העסק אילו התאמות יש לבצע ולאחר הביצוע מוציא אישור. 3:מורשה נגישות השירות ומורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) עורכים בדיקה. בהתאם לפערים מנחים את בעל העסק אילו התאמות יש לבצע ולאחר הביצוע מוציאים אישור
 • האם אני חייב להנגיש את אתר האינטרנט?
  כל עוסק מורשה או עסק שהכנסתו מעל כ100,000 ש"ח בשנה, המציע שירותים לכלל הציבור מחוייב בהנגשת אתר האינטרנט. בתמר נגישות נבצע סקר נגישות לכלל דפי האתר ונפיק דוח הנחיות ברורות לתיקונים הנדרשים להתאמת האתר.
 • מה אני צריך לעשות על מנת לקבל רישיון עסק?
  יש לפעול לפי הנחיות מחלקת רישוי העסקים של הרשות. יש עסקים שנדרש בהם אישור של יועץ נגישות השירות בלבד (שמאשר גם את הנגישות הפיזית בבניין) ויש עסקים שנדרשים בהם אישורים של יועץ נגישות השירות ושל יועץ נגישות מתו"ס. בעסקים קטנים (שמוגדרים כך ע"י הגורם האחראי מטעם רישוי עסקים) ניתן לקבל אישור במסלול "תצהיר עצמי" שמחייב את בעל העסק לערוך את הבדיקה של הרכיבים הפיזיים במבנה בעצמו ולהצהיר בפני עו"ד שהוא ביצע את בדיקת הנגישות בבניין.
 • איך מקבלים אישור נגישות להיתר בנייה?
  לאחר שמתקבלת תכנית להיתר שהוטמעו בה כל דרישות הנגישות וכל המידע הנדרש לבדיקת נגישות בתכנית, יועצי הנגישות מוציאים טופס שנקרא "נספח נגישות" שבו מפורטות כל התאמות הנגישות הרלוונטיות לפרויקט וכן חותמים על תכנית להיתר ("גרמושקה")
 • האם אני מחוייב להנגיש מסמכים?
  כן, כל מסמך המועלה לאתר אינטרנט המציע שירות לכלל הציבור מחוייב להופיע בצורה נגישה. ניתן לפנות לשירות הנגשת מסמכים או להדרכת עובדים בנושא הזנת מסמכים נגישים לאתר.
 • איך ניתן לקבל טופס 4?
  לאחר שהושלמו באתר כל עבודות הבניה וההתקנות של פרטי הנגישות, מזמינים את יועציי הנגישות לפיקוח עליון שבו נבדקת תקינותם של הפרטים. אם נדרש שיפור היועץ מוציא דו"ח ומנחה את הקבלן לביצוע תקני של התאמות הנגישות, אם הכל נמצא תקין יועצי הנגישות מוציאים "אישור לטופס 4" על גבי גיליון שבו מפורטות כל התאמות הנגישות שבוצעו בבניין ובסביבתו.
 • מי מחויב בתקנות נגישות השירות?
  תקנות נגישות השירות הולכות יד ביד עם תקנות נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) על כן כחלק מהנגשת העסק או הארגון, יש חובה להתאים את השירות לתקנות נגישות השירות.
 • איך אוכל לדעת אם אתר האינטרנט שלי נגיש?
  תקנות הנגישות לאתרי אינטרנט מורכבות מסעיפים רבים כגון: טקסט חלופי איכותי לתמונות, סידור כותרות, הוספת תמלול ניגודיות צבעים ועוד. התקנת תוסף נגישות באתר אין משמעה שהאתר נגיש. על מנת להנגיש את האתר ולהימנע מתביעות יש לערוך בדיקה יסודית - ידנית ואוטומטית עם מומחים בתחום הנגשת אתרי אינטרנט
bottom of page