top of page

סקרי נגישות בבית החולים אסף הרופא

מרכז רפואי שמיר

עוד על הפרוייקט

בית החולים נסקר לחלוטין על ידי הסוקרים של תמר נגישות. כיום בית החולים כבר התחיל התאמות בשטח ויישום פתרונות הנגישות

bottom of page