top of page
הנגשת אתרי אינטרנט

הנגשת אתרי אינטרנט

אתרי האינטרנט הינם חלק בלתי נפרד מהשירות הניתן על ידי חברות ועסקים בישראל. אנחנו בתמר נגישות נסקור את האתר הקיים של העסק ונבצע את ההתאמות הנדרשות על מנת שהעסק יהיה נגיש ופתוח לשימוש של כלל האוכלוסייה על פי התקנים הישראליים ובינלאומיים

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page