top of page
רישיון עסק

רישיון עסק

רישיון עסק – כל עסק חדש או קיים הנדרשים ברישוי עסק מהרשות המקומית, מחוייבים לבצע התאמות נגישות ולהציג אסמכתאות לצורך קבלת רישיון העסק. תמר נגישות בעלת ניסיון עשיר בהנגשת עסקים. אצלנו תמצאו מענה שלם לכל השירותים בתחום הנגישות מהמציאות בשטח עד לאתר האינטרנט. קישור להורדה של חוברת הנגשה לעסק קטן.

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page