top of page
נגישות למבנים  חדשים

נגישות למבנים חדשים

תמר נגישות מלווה מזה 20 שנים יזמים, אדריכלים ומהנדסים, בהטמעת דרישות הנגישות החל משלב התכנון וקבלת היתרי הבנייה, ליווי ביצוע ואישור תכניות העבודה ועד חתימה על טופס 4 ואישור אכלוס בסיום הפרוייקט.

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page