top of page
ליווי ארגונים

ליווי ארגונים

חברות עסקיות הינן חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. על כן, הגשמת חזון הנגישות בארגון היא זכות חברתית חוקית וכלכלית. אנחנו בתמר נגישות מלווים רשויות וגופים פרטיים מהמובילים במשק בהטמעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על מנת לאפשר לכל לקוחותיהם ולצוות העובדים שירות מכיל בסביבה נגישה.

פרוייקטים/ לקוחות בתחום

bottom of page